Leden 2018

Všem sběratelům kosmonautiky!!!

24. ledna 2018 v 21:07 | Julius Cacka |  AKCE-výstavy a setkání

Všem sběratelům jakýchkoliv artefaktů z oblasti "KOSMOS"!Možná, že někteří z Vás již vědí, že v závěru roku 2017 došlo ke zrušení České námětové společnosti (ČNS) Svazu českých filatelistů pro její nečinnost. Jedinou sekcí, která relativně aktivně pracovala a pracuje je a byla sekce Kosmos. Zrušešním ČNS se dostáváme do nové situace a současné vedení sekce doufá, že to nepovede k poklesu aktivit, ale naopak, ke zvýšení aktivit. Pro výroční setkání sekce, které se bude konat 17.2.2018 v Praze proto vedení sekce připravuje k projednání návrh na přeměnu sekce KOSMOS v Odbornou společnost Kosmos.
Na naši dosavadní činnost by tato "organizační" změna neměla mít žádný podstatný vliv, rádi bychom totiž pokračovali v dosavadní činnosti s tím, že bychom rádi rozšířili naše řady o všechny sběratele, kteří sbírají cokoliv, co souvisí s výzkumem kosmu, lety do vesmíru atp. Jde totiž o to, že pokud se zabýváme stejnou problematikou, ale každý z jiného pohledu, dostáváme nechtěně do ruky sběratelské materiály, které nás v daném okamžiku nezajímají, ale mohou zajímat například kolegu, který sbírá kosmické odznaky či kalendáříky atp. Kromě filatelistů by proto v nové sběratelské Odborné společnosti mohli najít zázemí i

- sběratelé podpisů astronautů, kosmonautů, tajkonautů a dalších -nautů;
- sběratelé odznaků s kosmickou tématikou a sběratelé nášivek na skafandrech;
- sběratelé mincí a vyznamenání s kosmickou tématikou;
- sběratelé kalendáříků s kosmickou tématikou;
- sběratelé pohlednic s kosmickou tématikou;
- sběratelé kosmické literatury;
- sběratelé kosmických artefaktů;
- tvůrci modelů kosmické techniky


a všichni další sběratelé, kteří mají jakoukoliv formou zájem o kosmické lety a výzkum vesmíru.


Odborná společnost (OS) by měla k dispozici svůj odborný časopis (náš současný Zpravodaj), který by byl určen pouze členům OS (formát A5, celobarevný, 3-4 čísla ročně). V redakční radě časopisu jsou v současné době již nejen filatelisté, ale i zástupce sběratelů podpisů. Pokud by se připojili i další zájemci z výše uvedených sběratelských směrů, tak by mohl vzniknout sběratelský časopis, který dosud neměl v naší zemi obdobu, ale ani v Evropě či zbytku světa. Mohli bychom tak okolnímu světu ukázat, že naše země má chytré a schopné lidi. Je pochopitelné, že případné rozšíření našich řad by se pozitivně promítnulo i do ekonomiky společnosti.

Pokud by se podařilo výše uvedené spojení všech zájemců-sběratelů o KOSMOS pod jednou střechou, tak by jistě nic nebránilo tomu, aby došlo ke spojení několika existujících webovýchn stránek či blogů do jednoho elektronického informačního zdroje.

Jistě si řada z Vás vzpomíná na naši poslední filatelistickou výstavu EUROSPACE 2016. Zde jsme již výstavu filatelistickou doplnili o výstavu autogramů kosmonautů a o ukázku kosmické stravy. Toto zpestření mělo značně pozitivní ohlas. V případě, že
by se k nám přidali i kolegové, sbírající další materiály, vztahující se k problematice Kosmu, tak nic nebrání tomu, aby např. při příští výstavě byly vystaveny nejen filatelistické exponáty, ale také např. odznaky s kosmickou tématikou, nášivky ze skafandrů či kalendáříky s kosmickoun tématikou. Celá výstavní akce by se tak stala zajímavou a přitažlivou pro širokou paletu zájemců.


Vzhledem k výše uvedeným možnostem, v případě, že s tímto návrhem souhlasíte, by bylo dobré, abyste se již nyní podívali po svém okolí a oslovili s nabídkou členství ty přátele a známé, kteří sice nejsou filatelisty, ale věnují se některému ze sběratelských zájmů, které byly vyjmenovány na počátku tohoto příspěvku.

Sběratelé - zájemci o členství v budoucí Odborné společnosti KOSMOS - se mohou přihlásit buď u současného vedoucího sekce Kosmos pana Ing.J.Cacky (julius@atlas.cz, 603 587 593), nebo u šéfredaktora Zpravodaje pana Ing.P.Fencla (pefencl@seznam.cz, 602 100 365).


*****